mladiinfo

m!M potpisao ugovore sa novom generacijom pripravnika

Nevladina organizacija Mladiinfo Montenegro (m!M) održala je 11. januara 2018. godine sastanak sa novom grupom visokoškolaca koji su se prijavili za stručno osposobljavanje u toj organizaciji.

Ove godine za program stažiranja prijavilo se osmoro mladih ljudi koji su željni da steknu nova znanja i iskustva u svim oblastima kojima se organizacija bavi. m!M-u su se pridružili pripravnici iz Podgorice i Nikšića.

Na samom početku sastanka prisutnima je predstavljen rad same organizacije kao i sve aktivnosti kojima se organizacija bavi. Na sastanku je prezentovan dosadašnji rad organizacije kao i pravila i zaduženja tokom pripravničkog rada u organizaciji. Pored toga pripravnicima je predstavljena nova aplikacija Prilike za mlade, kao i sajtovi www.mladiinfo.me, www.mladiniksica.me i www.mladiberana.me na kojima će ova generacija raditi.

Tokom obavljanja stručnog osposobljavanja pripravnici će steći znanja iz oblasti novinarstva, sportskog novinarstva, prevodilaštva, lektorisanja, primijenjenog računarstva i marketing menadžmenta. Oni će raditi na podizanju svijesti o temama koje se tiču mladih, kroz učešće u aktivnostima organizacije promovisaće i isticati značaj neformalnog obrazovanja i raditi na ličnom i profesionalnom razvoju. m!M teži da mladima obezbijedi uslove za ispunjavanje njihovih ciljeva i potreba, kao i ispoljavanje talenata i mogućnosti, a sve u cilju dobrobiti cjelokupnog društva.

Članovi m!M tima sigurni su da će sa novim mladim ljudima u narednih devet mjeseci, udruženim snagama i zajedničkim radom realizovati nove projekte i približiti se ostvarenju misije organizacije. Na kraju potpisani su ugovori i uspostavljena saradnja na obostrano zadovoljstvo.