M!M tim na sastanku sa gospođom Lunacek

Predstavnica organizacije „Mladiinfo Montenegro“ prisustvovala je u petak, sedmog oktobra 2016. godine, sastanku sa EU delegacijom, na čelu sa gospođom Ulrike Lunacek, članicom Evropskog parlamenta. Tema sastanka su bili mladi Crne Gore, zakonska regulativa kao i dosadašnji rad NVO na tom polju.

NVO u čijem polju djelovanja su mladi, izlozile su trenutne probleme i zabrinutosti, moguća rješenja, ali isto tako i napredak poslednjih godina na polju omladinske politike.

Uvod su predstavnici NVO iskoristili da prezentuju svoj dosadašnji rad sa mladima u Crnoj Gori i probleme sa kojima su se susretale. Predstavnica „Mladiinfo Montenegro” je izložila u kratkim crtama rad organizacije u minulih pet godina postojanja. Kroz različite konferencije, škole, panel diskusije, portale, obilježene dane svjetskog značaja, volonterizam, zapošljavanje i sprovedene projekte, organizacija je uočila nekoliko problema u radu sa mladima. Počevši od neusklađene politike univerziteta sa tržištem rada do nemotivisanosti mladih za rad, čak i vonterizam. Nedovoljna praksa kako na fakultetima, tako i u srednjim školama je jedan od gorućih problema u obrazovnom sistemu Crne Gore, kako je navela predstavnica organizacije „Mladiinfo Montenegro“. Zabrinjava nedovoljna saradnja NVO, koje jedne druge vide kao konkurenciju, a ne kao moguće saradnike.


Pored korupcije na fakultetima, nedosljedne primjene bolonjskog sistema, nedovoljne opremljenosti sportskih terena i dvorana, nedovoljnih sportskih sadržaja (posebno na sjeveru Crne Gore), bilo je riječi i o nepostojanju omladinskih centara na lokalnom nivou.

Na obostrano zadovoljstvo, nakon skoro dva sata diskusije, gospođa Lunacek je stekla uvid u probleme mladih u Crnoj Gori; poručila da NVO i dalje rade i insistiraju na pravima i potrebama mladih, a da je EU tu da podrži sve ideje koje su u duhu evropskih regulativa.