mladiinfo

Međunarodne stipendije u oblasti medicine u Japanu

Hokaido koledž za orijentalnu medicinu (Hokkaido College of Oriental Medicine) dodjeljuje stipendije inostranim studentima koji žele da provedu tri godine studija iz oblasti orijentalne medicine na Univerzitetu u Japanu.

OBLAST:

medicina

OPIS

Program ima za cilj da pruži mogućnost talentovanim i motivisanim studentima iz inostranstva da proučavaju japansku akupunkturu i moxa terapiju (moxibustion), kako bi istu primjenjivali u matičnim zemljama i na taj način doprinijeli poboljšanju zdravstvene zaštite širom svijeta.
Stipendije se dodjeljuju za period od tri godine. Odabranim kandidatima će biti obezbijeđena stipendija koja pokriva troškove izdržavanja i školarine. Akademska godina počinje 1. aprila 2018. i završava se 31. marta naredne godine.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju inostrani studenti. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1) aplikant ima najmanje 18 godina u vrijeme upisa;
2) aplikant je završio 12 godina obrazovnog programa u matičnoj zemlji ili “pripremni obrazovni kurikulum” u određenoj instituciji – u slučaju da je završio osnovnu ili srednju školu nakon 10 ili 11 godina u skladu sa obrazovnim sistemom matične zemlje kandidata;
3) aplikant ispunjava jedan od sljedećih kriterijuma:

– položen test japanskog jezika (JLPT): N1 ili N2;
– položen ispit za upis inostranih studenata na japanski univerzitet sa ukupanim rezultatom od najmanje 200 poena iz japanskog jezika (čitanje, slušanje);
– najmanje šest mjeseci učenja japanskog jezika u japanskoj školi koji je akreditovala Asocijacija za promociju japanskog jezika i sertifikovalo Ministarstvo pravde.
– najmanje godinu dana školovanja na univerzitetu, juniorskom koledžu, osnovnoj ili srednjoj školi u Japanu.

NAČIN PRIJAVE

Potrebno je dostaviti motivaciono pismo, propratna dokumenta i kontaktirati koledž u vezi sa intervjuom. Za detaljnije informacije o stipendiji, zainteresovani kandidati mogu kontaktirati Hiroko Ninomiia na e-mail adresu: riugakusei@shinkiu.ac.jp.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su u toku.

VIŠE INFORMACIJA

Hokaido koledž za orijentalnu medicinu je jedna od vodećih akademskih ustanova za visoko obrazovanje u oblasti orijentalne medicine na Japanskom univerzitetu.

Detaljnije: Međunarodne stipendije u oblasti medicine u Japanu.