MLADIINFO

NVO Prima organizuje trening za omladinske radnike

U okviru projekta „Seksualno i reproduktivno zdravlje – znanje pobjeđuje tabue“ (SARH), NVO Prima organizuje prvi trening „Seksualnost i seksualno ponašanje mladih – između društvenog tabua i nedostataka u formalnom obrazovanju“ koji će se održati od prvog do desetog decembra u hotelu Sidro u Baru. Trening je namijenjen omladinskim radnicima i aktivistima.

 

OBLAST:

 

seksualno i reproduktivno zdravlje

 

OPIS

 

U okviru SARH projekta, trening je prva aktivnost mobilnosti koja ima dva osnovna cilja:

– da okupi 30 omladinskih radnika i aktivista iz 15 zemalja kako bi se podigli njihovi kapaciteti u oblasti seksualnosti i seksualnih prava;
– promovisanje vrijednosti NVO Prima – ljubav kao polazna tačka za posmatranje svijeta.

Trening će se održati u periodu od prvog do desetog decembra u hotelu Sidro u Baru (prvi i deseti decembar su dani predviđeni za dolazak i odlazak učesnika/ca). Radni jezik programa je engleski. Organizator će pokriti troškove smještaja u 1/3 sobama, obroka i osvježenja, kao i radnih materijala.

Trening će voditi Milisav Milinković (Srbija), Abdeslam Badre (Njemačka) i Aida Perović-Ivanović (Crna Gora). Učesnici/ce će imati prezentaciju o trenutnoj situaciji u njihovoj zemlji u vezi sa javnim ili građanskim inicijativama i kampanjama protiv govora mržnje na i van mreže (online/offline).

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju omladinski radnici i aktivisti. Kvalifikovani kandidati imaju minimum 18 godina i solidno znanje engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je preuzeti prijavni obrazac na: Prijavni obrazac, popuniti i poslati na e-mail adresu: jelena.nvoprima@yahoo.com. Obavezno naznačiti u nazivu mejla: Prijava za trening SARH i ime prijavljene kandidatkinje/kandidata.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

25. novembar 2017. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

 

NVO PRIMA je neprofitna organizacija, osnovana u novembru 2010. sa sjedištem u Podgorici. Organizaciju čine aktivistkinje i aktivisti sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima koje se tiču demokratizacije društva: u omladinskom radu i omladinskim politikama, pravima žena, manjina i marginalizovanih grupa, formalnom i neformalnom obrazovanju, psihološkom savjetovanju i informisanju, radu u civilnom sektoru, itd.

 

Detaljnije:

NVO Prima organizuje trening za omladinske radnike