Obuka za grafičke komunikacije u Hamametu

Erasmus+ u saradnji sa Farhat Hached institutom za istraživanje i demokratiju poziva sve omladinske radnike da se prijave za obuku za unapređenje vještina grafičke komunikacije.

Obuka će se održati u Hamametu u trajanju od 11. do 18. decembra, gdje će učesnici imati priliku da poboljšaju svoje vizuelne i verbalne komunikacijske vještine. Pravo na prijavu ima 25 učesnika iz Erasmus+ programa za mlade, zemalja Zapadnog Balkana, partnerskih istočnih zemalja, kao i učesnici iz Alžira, Egipta, Lebanona, Libije, Ruske Federacije, Palestine, Jordana. Obuka se organizuje za sve omladinske radnike, instruktore, omladinske lidere, rukovodioce projekta, EVS mentore i druge. Za informacije o uslovima i načinu prijave elektronskim putem kontaktirajte Mohamed Amine ben Maiz na fhird.contact@gmail.com. Obuka se sastoji iz više sesija i prezentacija koje će učesnicima omogućiti unapređenje znanja o vrstama komunikacija, stilovima učenja i obrazovanju, razumijevanje vizuelnih metoda, kao i razvijanje stavova o prihvatanju ugroženih grupa i drugo.

Cijena obuke iznosi 300 i 350 eura za hranu i smještaj, u zavisnosti od tipa sobe za koju se učesnik odluči. Ova cijena pokriva i program obuke, potreban materijal, prevoz sa međunarodnog Carthage aerodroma i prevoz autobusom, kao i organizovanje društvenih aktivnosti i obilazak turističkih destinacija.

Krajnji rok za prijavu je 17. septembar 2017. godine.

Za više informacija, posjetite: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/graphic-facilitation-for-better-communication.6690/?fref=gc&dti=1280986168594259