mladiinfo

Održan Erasmus+ informativni dan za studente

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije, a u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, održan je nacionalni Erasmus+ informativni dan 23. novembra 2017. godine. u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. U toku prethodne dvije godine zabilježena je veća mobilnost studenata, zaključeno je na Erasmus+ info danu, kojem je prisustvovala predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro.

Događaj je otvorio aktuelni rektor Univerziteta Crne Gore prof. Danilo Nikolić koji je predstavio rezultate projekata u vezi sa razmjenom studenata. „Trenutno se realizuje osam projekata izgradnje kapaciteta od kojih je jedan koordinatorski, a sedam u kojima Univerzitet Crne Gore učestvuje u svojstvu partnera“.

On je najavio da će Univerzitet, sada sa već značajnim iskustvom u realizaciji projekata, nastaviti da izgrađuje sopstvene kapacitete kroz ovaj i buduće programe. „Osim projekata mobilnosti, trenutno je u fokusu apliciranje za fondove koji će omogućiti realizaciju strateških pravaca razvoja Univeziteta Crne Gore, a koji će obuhvatiti oblasti kao što su internacionalizacija Univerziteta, cjeloživotno učenje, jačanje veza između obrazovanja, istraživanja i inovacija, razvoj i uvođenje novih pristupa i instrumenata za donošenje odluka i monitoring, osiguranje kvaliteta na nivou programa i institucije, jačanje istraživačkih kapaciteta, karijerna orijentacija, dalji razvoj okvira kvalifikacija“, naveo je v.f. rektora, prof. dr Danilo Nikolić.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Avio Orav je kazao da se u godini kada se obilježava 30 godina Erasmus programa bilježi mobilnost od oko tri miliona studenata u zemljama EU. „Evropske zemlje nude neke od najboljih edukacija u svijetu i neke od najboljih poslovnih mogućnosti“, istakao je on, navodeći prednost Erasmus + programa čiji budžet, u okviru novog konkursa, iznosi gotovo 140 miliona eura.

Orav je dodao da su aplikanti iz Crne Gore i ove godine ponovo imali dobre rezultate prilikom apliciranja, te da sada postoje tri projekta na temu energetskog tržišta, sa tri različite obrazovne institucije visokog obrazovanja.

Generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubera Kurpejević je ukazala na mogućnost izgradnje i unapređenja kapaciteta kao jednu od prednosti Erasmus programa, što smatra veoma važnim u implementaciji obrazovnih politika.

„Trenutno, u Crnoj Gori se realizuje 12 projekata, što svakako nije malo u zemlji koja ima četiri univerziteta, pri čemu sve ustanove visokog obrazovanja učestvuju u Erasmus+ projektima“, podsjetila je Kurpejević i podstakla sve zainteresovane da apliciraju i u okviru Žan Mone programa koji ima za cilj da podigne svijest i znanje o evropskim integracijama.

mladiinfo

Ona je zaključila da je najvažnija prednost za mlade ljude upravo mobilnost u okviru ukupno 104 bilateralna sporazuma, kao i iskustvo i znanje koje mogu donijeti u svoju zemlju.

Koordinator nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanja Drljević predstavila je Program i objasnila značaj mobilnosti rečenicom jednog studenta sa razmjene, navodeći da to nije “samo jedna godina života, već čitav život u jednoj godini”. Takođe, prisutnima je skrenula pažnju i na činjenicu da je studentima u okviru programa sada dostupna i praksa, što povećava mogućnost za njihov profesionalni razvoj.

Drljević je savjetovala svim zainteresovanima da razmotre mogućnosti koje Erasmus plus nudi, posebno u okviru projekata institucionalne saradnje. Ona je ukazala na to i da bi trebalo unaprijediti prostor za saradnju u crnogorskim okvirima kada je riječ broju dolaznih studenata, a u pogledu omogućavanja nastave na engleskom jeziku.

Na kraju, prisutni su imali priliku da pogledaju prezentacije o novim Erasmus + programima, kao i da čuju više o pozitivnim iskustvima učesnika programa. Pored toga, imali su priliku i da postave pitanja u vezi sa Erasmus+ programom i upoznaju se sa mogućnostima za svoj akademski i profesionalni razvoj.

mladiinfo