Održana radionica o poslovnoj komunikaciji

Trećeg dana  12. međunarodnog podgoričkog sajma knjiga predstavnica organizacije Mladiinfo Montenegro održala je radionicu o poslovnoj komunikaciji.

Radionica je, imala za cilj da pomogne svima zainteresovanima da dodatno razviju različite vještine uspješne komunikacije, da se upoznaju sa različitim načinima slušanja koji omogućavaju uspješniji dijalog, te da detektuju osnovne probleme i greške koje se javljaju prije svega u poslovnoj komunikaciji.

U okviru radionice demonstrirane su različite „komunikativne zamke“, greške koje najčešće pravimo u komunikaciji, te različita sredstva (verbalna i bihejvioralna) koja mogu biti od koristi u izbjegavanju različitih nesporazuma u poslovnom kontekstu.

U okviru radionice bilo je riječi o budućim aktivnostima,  među kojima su istaknuti ljetnji kampovi u Prčnju i Sutomoru.

NVO Mladiinfo Montenegro organizuje ljetnji kamp sporta i zdravih stilova života pod nazivom “Aktivni i zdravi ovog ljeta”. Kamp će se održavati u mjestu Prčanj od 22. do 29. jula 2017. godine a namijenjen je za djecu i mlade starosti od 10 do 18 godina.