Otvoreni samit o e-učešću mladih u Berlinu

Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave za učešće na otvorenom samitu koji će se baviti temom uključivanja mladih u donošenje političkih odluka. Ovaj događaj će se održati od sedmog do osmog decembra u Berlinu, a pravo da se prijavi ima 100 kandidata.

Ovaj program je namijenjen svim mladim ljudima koji rade kako u nevladinom tako i u vladinom sektoru. Na otvorenom samitu učesnici će biti uključeni u diskusije o pitanjima: Kako ugraditi nove kanale komunikacije u (starim) strukturama odlučivanja? Kako kombinovati onlajn i oflajn metode? Učesnici će elaborirati preporuke za razvoj digitalnog učešća mladih. Troškovi za hranu su pokriveni dok troškovi putovanja i smještaja nijesu, odnosno učesnici su sami odgovorni za snošenje istih. Način prijavljivanja je onlajn, a svoje prijave svi zainteresovani mogu poslati najkasnije do sedmog septembra 2017. Više informacija možete naći na:
https://www.euthproject.eu/summit