mladiinfo

 “people beyONd borders” obuka za mlade 

U okviru Erasmus+ projekta, Mladiinfo Montenegro (m!M) poziva mlade iz Crne Gore da se prijave za učešće u obuci pod nazivom “people beyONd borders” koja će se održati od 17. do 26. februara 2018. godine u Beogradu.


OBLAST:

 

migracije


OPIS


“people beyONd borders” je 10-odnevna obuka koja ima za cilj da učesnicima pruži teorijsko i praktično znanje o trenutnoj situaciji sa izbjeglicama i migracijama u Evropi, te da obezbijedi alate za razumijevanje pomenutog problema i borbu protiv diskriminacije. Obuka je namijenjena mladima iz šest zemalja – Srbija, Kosovo, Crna Gora, Italija, Slovenija i Portugal. U okviru obuke, učesnici će steći znanje koje će im pomoći da izgrade inkluzivne zajednice sa većim pragom tolerancije i razumijevanja.

Stručnjaci koji se bave pitanjima izbjegličkog statusa u Evropi će, u okviru obuke, održati niz radionica, predavanja, interaktivnih prezentacija i debata kroz koje će učesnici naučiti više o raznovrsnim pristupima pomenutom problemu i svoje znanje primijeniti u sopstvenim zajednicama.


USLOVI


Pravo na prijavu ostvaruje 19 kandidata iz šest zemalja: Srbija, Kosovo, Crna Gora, Italija, Slovenija i Portugal. Aplikanti moraju imati najmanje 18 godina u trenutku podnošenja prijave.


NAČIN PRIJAVE


Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti radnu biografiju na e-mail adresu: kontakt@mladiinfo.me.


ROK ZA PRIJAVU:


17. novembar 2017. godine.


VIŠE INFORMACIJA


NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 30. marta 2011. godine u Podgorici. m!M nastoji da poboljša i unaprijedi položaj mladih, obezbijedi uslove za ispunjavanje njihovih ciljeva i potreba, ispoljavanje talenata i mogućnosti, a sve u cilju dobrobiti cjelokupnog društva.

Detaljnije:   “people beyONd borders” obuka za mlade 

Iz oblasti socijalne inkluzije predlažemo i Učestvujte u treningu “Instrumenti za društveni razvoj”