mladiinfo

PhD stipendije na Triniti koledžu u Dablinu

Triniti koledž u Dablinu (Trinity College Dublin) dodjeljuje PhD stipendije kandidatima širom svijeta koji žele da upišu doktorske studije na Odsjeku za političke nauke Fakulteta za društvene nauke i filozofiju u Irskoj.

 

OBLAST:

političke nauke

OPIS

Godišnje se dodjeljuje do šest stipendija koje pružaju finansijsku podršku u obliku školarina i podršku postdiplomskoj konferenciji i istraživačkom putovanju.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati iz svih zemalja. Prednost se daje studentima koji žele da sprovedu istraživanja u sljedećim oblastima: komparativne evropske politike, politike Evropske unije, evropsko pravo, irska politika, javne politike, izborni sistemi, političke partije, uključujući ekstremno desničarske stranke, javno mnjenje i izborno ponašanje, politike međunarodnog prava, međunarodnih organizacija i političke teorije.

Takođe su kvalifikovani kandidati čija istraživanja razvijaju inovativne kvantitativne metode, kao što je kvantitativna analiza političkih tekstova. Aplikanti moraju posjedovati magistarsku diplomu i napredan nivo znanja engelskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Da bi se prijavili za stipendijski program, kandidati moraju odabrati kurseve koje žele da pohađaju na: Prijavni obrazac, nakon čega će direktno biti preusmjereni i dobiti pristup prijavnom obrascu.

ROK ZA PRIJAVU:

Mart 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Trinity College je najstariji i jedini konstitutivni koledž Univerziteta u Dublinu u Irskoj.

Detaljnije: PhD stipendije na Triniti koledžu u Dablinu