Plaćeni program stažiranja u Kanadi

Pozivaju se zainteresovani aplikanti da se prijave za program stažiranja koji će se održati u Kanadi.

OBLAST:

politika

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju mogućnost da rade sa premijerom i osobljem u njegovoj kancelariji kako bi stekli iskustva koja će im koristiti u daljoj karijeri. Program traje četiri mjeseca od čega dva mjeseca u Otavi, a druga dva u kancelariji za zapošljavanje. U okviru programa aplikanti će dobijati mjesečnu naknadu a biće podjeljeni u dvije različite kancelarije u kojima će raditi sve što je u opisu posla te kancelarije. Kao dio programa aplikanti će imati priliku da sarađuju i steknu znanje od eminentnih stručnjaka u oblasti politike kao i da nauče sve o procesu donošenje odluka.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da imaju dozvolu za legalan boravak u Kanadi;
• Da imaju završene studije;
• Da su u stanju da putuju iz Otave do dodijeljene kancelarije;
• Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na linku:
Prijavni formular.

ROK ZA PRIJAVU

15. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na linku:
Plaćeni program stažiranja u Kanadi.