mladiinfo

Posjeta njujorškim muzejima uz Free Arts program

Free Arts NYC iz Njujorka poziva sve zainteresovane da se uključe u Museum and Studio Visiting program. Program je kreiran s ciljem da upozna tinejdžere sa umjetničkom zajednicom Njujorka, pri čemu će prijavljeni kandidati biti na poziciji volonterskog mentora.

 

OBLAST:

umjetnost

OPIS

U okviru programa, posjete muzeju će se organizovati dva puta nedeljno, od oktobra do juna. Volonterski mentori u programu studijskih posjeta su upareni sa tinejdžerom (od 8.do 10. razreda) kojeg prate u toku mjesečnih posjeta raznim umjetničkim institucijama i umjetničkim studijima. Mentorski parovi imaju četiri grupne posjete raznim kulturnim ustanovama (posjete uključuju vođeni obilazak, kreativnu radionicu i ručak) koju organizuje Free Arts. Između tih posjeta, mentor će organizovati pojedinačne mjesečne posjete sa svojim štićenikom, a koje će biti prilagođene njegovim interesima, što uključuje interaktivnu umjetničku aktivnost koju vodi mentor.

NAČIN PRIJAVE

 Kandidati dostavljaju prijave elektronskim putem na email adresu: volunteer@freeartsnyc.org. Uz prijavu je potrebno dostaviti i rezime i dvije profesionalne i jednu ličnu preporuku.

ROK ZA PRIJAVU

uvijek aktivno

ZA VIŠE INFORMACIJA

Posjeta njujorškim muzejima uz Free Arts program