mladiinfomne

Postdiplomske stipendije na KAUST univerzitetu 

King Abdullah University of Science and Technology – KAUST dodjeljuje određen broj stipendija studentima koji žele da upišu magistarske i doktorske studije na tom Univerzitetu u Saudijskoj Arabiji.

OBLAST:

nauka i tehnologija

OPIS

KAUST dodjeljuje određen broj stipendija studentima koji namjeravaju da upišu postdiplomske studije na tom Univerzitetu. Stipendije pokrivaju sve troškove tokom trajanja studija. Odabranim kandidatima će biti obezbijeđeni:

– troškovi školarine;
– mjesečna naknada za izdržavanje (od 20 000 – 30 000 dolara godišnje);
– smještaj;
– zdravstveno / stomatološko osiguranje;
– podrška za preseljenje.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– TOEFL IBT 79 i IELTS 6.0;
– GRE opšti test sa visokim kvantitativnim rezultatom (774 od 800).

Kandidati koji su svoju diplomu stekli na akreditovanoj instituciji u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Australiji ili Novom Zelandu, nijesu u obavezi da polažu TOEFL / IELTS testove.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti online prijavni obrazac. Obrazac uključuje sljedeću dokumentaciju:

• cv
• kompletne zvanične univerzitetske transkripte (ocjene, diploma, akademski izvještaj) sa svakog univerziteta koji je kandidat pohađao na maternjem i sa ovjerenim prevodom na engleski jezik; transkripti moraju uključivati univerzitetsku skalu ocjenjivanja;
• tri preporuke
• rezultate zvaničnih TOEFL ili IELTS testova engleskog jezika;
• rezultate zvaničnih opštih GRE testova.

Nakon akademske procjene prijava, uspješni kandidat stiče priliku za intervju. Intervju je sastavni dio procesa prijave u kome kandidati pokazuju svoju motivaciju i kvalifikacije za studijski program na Univerzitetu. Komitet koji se sastoji od KAUST administratora i fakulteta će voditi intervju – bilo putem SKYPE-a ili lično, u zavisnosti od lokacije studenta. Razgovori se sprovode od februara do aprila, a obaveštenja o odlukama se šalju tokom marta i aprila.

ROK ZA PRIJAVU:

15. decembar 2017. godine

VIŠE INFORMACIJA

KAUST je privatni istraživački univerzitet koji se nalazi u Tuvalu, Saudijska Arabija. Univerzitet je osnovan 2009. godine i nudi programe istraživanja i postdiplomske studije.

Detaljnije: Postdiplomske stipendije na KAUST univerzitetu