MLADIINFO

Postdiplomski program Atlantic media akademije

Atlantic Media iz Vašingtona objavljuje poziv za program koji im omogućava rad i studiranje u toj instituciji.

 

OBLASTI:

Mediji i biznis

OPIS

U okviru programa aplikanti imaju mogućnost da steknu znanja i iskustva od relevantnih stručnjaka iz gore navedenih oblasti. Institucija je u potrazi za mladim talentovanim ljudima koji žele kako da u vrijeme kada vlada velika brzina vijesti postanu mnogo bolji i da unaprijede svoje profesionalne vještine. U okviru programa aplikanti imaju priliku da studiraju na Atlantic Media akademiji i da steknu znanja od najboljih savremenih stručnjaka u oblasti medija. Dodjeljuje se 360 stipendija studentima iz cijelog svijeta. U okviru programa aplikanti imaju priliku da u periodu od godinu dana budu dio Atlantic Media akademije. Aplikanti imaju priliku da biraju da li žele da budu dio programa u periodu od januara do decembra ili od juna do jula. U okviru programa aplikanti će dobijati stipendiju koja će pokrivati sve troškove života i studiranja.

USL0VI:

Pravo da se prijave imaju svi mladi novinari koji rade u uredničkom ili biznis sektoru medija, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– Da se bave bilo kojim vidom novinarstva;
– Da imaju dobre organizacijske vjštine;
– Da posjeduju diplomu prethodnog nivoa studija;
– Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koju mogu preuzeti na nekom od sljedećih linkova:
Prijavni obrazac ili Prijavni obrazac.

ROK ZA PRIJAVU:

15. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu institucije:
Postdiplomski program Atlantic media akademije