Postdoktorske stipendije na Metropolitan univerzitetu u Pragu

Centar za bezbjednosne studije (C4SS) poziva sve zainteresovane ponosne nosioce doktorskih dipoloma da se prijave na konkurs za mjesto na Metropolitan Univerzitetu u Pragu. 
Za ovaj program se mogu prijaviti svi doktori bez obziran na nacionalnost. Stop nacionalizmu.
Aplikanti moraju posjedovati doktorat iz neke od socioloških disciplina relevantnih za proučavanje bezbjednosti.
Obezbijeđena je mjesečna stipendija u iznosu od 1500 eura.
Stipendija će važiti godinu dana sa mogućnošću produženja iste na još jednu godinu.
Uz popunjen prijavni formular, kandidati su dužni predati i CV, istraživački predlog i dva pisma preporuke.
Krajnji rok za prijavu je 1. avgust.
Za više informacija posjetite sljedeći sajt: http://c4ss.cz/postdoc/postdoc-application/