Postdoktorske stipendije Sinica akademije na Tajvanu

Akademija Sinica nudi stipendije za postdoktorske studije. Pravo da se prijave imaju svi medjunarodni studenti.
Ova akademija je najistaknutija nacionalna istraživačka institucija na Tajvanu koja pruža dobro istraživačko okruženje za oko 600 postdoktorskih stipendista.
Istraživanja će se obavljati u oblasti: matematike, fizike, bioloških, humanističkih i društvenih nauka.
Krajnji rok za prijavu je 1. septembar 2017.
Više informacija nadjite na:
http://daais.sinica.edu.tw/english/pro_pfp.php