Postdoktorske stipendije u Norveškoj

Univerzitet u Oslu u Norveškoj nudi postdoktorske stipendije na Odsjeku lingvističkih i skandinavskih studija u 2017. godini.

Stipendisti će raditi na projektu „Mitovi o jeziku u srednjem vijeku“.

Kandidati zainteresovani za konkurs moraju da prilože povrdu o završenom doktoratu na engleskom jeziku, u oblasti srednjeg vijeka. Doktorska disertacija se mora podnijeti za evaluaciju.

Odabir kandidata obaviće se na osnovu kvaliteta projekta, akademskih i ličnih kvalifikacija.

Krajnji rok za prijavu je prvi avgust 2017. godine.

Detaljnije informacije o uslovima prijavljivanja naći ćete: https://uio.easycruit.com/vacancy/1806325/62043?iso=no.