Postidiplomske stipendije na Evropskom Univerzitetskom Institutu

Evropski Univerzitetski Institut nudi naprednu akademsku obuku doktorantima.

OBLAST:

– Istorija i civilizacija;
– Ekonomija;
– Pravo;
– Političke i društvene nauke.

OPIS

Studenti mogu da studiraju jednu, dvije ili tri godine. Tri godine za doktorski institut, jedna godina studiranja u komparativnom, evropskom, međunarodnom pravu, ili u izuzetnim slučajevima jedna ili dvije godine doktorskog treninga na istitutu prije odbrane teze na domaćem univerzitetu studenta.

USLOVI

Da bi se prijavili za ovu stipendiju, studenti moraju da znaju najmanje dva službena jezika EU,
da posjeduju diplomu koja odgovara potrebnim kvalifikacijama za studiranje na doktorskom nivou u Crnoj Gori, i da predlože doktorsku tezu iz oblasti koje pokriva institut. Pravila za predlog doktorske teze se mogu naći u okviru aplikacione forme.

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija posjetite zvanični sajt instituta.