Poziv za trening u Jajcu

Crnogorski omladinski forum (COF) u saradnji sa Vijećem mladih Bosne i Hercegovine poziva mlade da se prijave za učešće na obuci koja će se održati u Jajcu u Bosni i Hercegovini od 16. do 24. februara.

OPIS

Obuka je namijenjena onima koji su voljni da uče i budu uključeni u sektor omladinske politike. Biće izučavane tehnike lobiranja i javnog zagovaranja, kroz metode neformalnog učenja. Učešće će uzeti mladi iz sljedećih zemalja: Crna Gora (COF), Srbija (KOMS), Makedonija (NMSM), Turska (Centar za neformalno obrazovanje), Italija (Nacionalni forum mladih), Bugarska (Nacionalni forum mladih). Putni troškovi se nadoknađuju do iznosa koji predviđa Evropska komisija. Nadoknada se vrši kad se sakupe sve potrebne potvrde o troškovima. Ako neki dokument nedostaje, nadoknada neće biti omogućena.

OBLAST

Omladinska politika,zagovaranje, lobiranje, aktivizam mladih.

USLOVI

Poželjno je da je učesnik aktivan u nekim od struktura organizacije i da ima odlično znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Za prijavu je neophodno popuniti aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku, i zajedno sa biografijom poslati na mejl crnogorskiomladinskiforum@gmail.com

ROK ZA PRIJAVU

3. februar 2018. do 16h

VIŠE INFORMACIJA:

Za više informacija obratite nam se putem mejla na crnogorskiomladinskiforum@gmail.com i posjetite veb sajt Crnogorskog omladinskog foruma.