mladiinfo

Poziv za praksu u oblasti poreske reforme

Američka organizacija ATR poziv zainteresovane kandidate da se prijave za učešće na plaćenom programu rada na poreskoj reformi u Vašingtonu. 
Ova organizacija daje priliku aplikantima da rade zajedno sa nekim od najboljih političkih lobista u Vašingtonu. Kao ključni dio ATR tima, pripravnici rade na projektima vezanim za zaštitu poreskih obveznika i poreske reofrme širom zemlje.
ATR prihvata prijave studenata osnovnih i specijalističkih studija svih obrazovnih profila.
Riječ je o radnom angažmanu u trajanju 12 do 14 sati sedmično tokom jesenjeg, proljećnog i letnjeg semestra.
Podnosioci zahteva treba da su organizovani, nezavisni i djelotvorni i odgovorni prema rokovima, da posjeduju izuzetne pisane, socijalne i vještine usmene komunikacije i da su zainteresovani za ekonomsku politiku i njen razvoj.
Detaljnije informacije naći ćete na :
http://www.atr.org/internship-opportunities-apply-now