Praksa za prevodioce u Evropskom parlamentu

Evropski parlament nudi stručnjacima za prevođenje mogućnost prakse u Sekretarijatu Evropskog parlamenta, kako bi doprinijeo stručnom osposobljavanju mladih i razumijevanju rada institucije.

OBLAST:

Prevodilaštvo

OPIS

Praksa se odvija u sjedištu Sekretarijata u Luksemburgu. Mjesečna nadoknada za kandidate iznosi 322 eura. Trajanje prakse se kreće između jednog i tri mjeseca uz mogućnost produžetka.

USLOVI

Da bi se prijavio za praksu, kandidat mora poticati iz zemlje EU ili zemlje kandidata za članstvo, mora imati 18 godina ili više, poznavati jedan od službenih jezika EU ili jezika zemlje kandidata, i odlično znanje još dva dodatna službena jezika EU.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se prijavljuju putem onlajn aplikacione forme i od kandidata se ne očekuje da pošalje gore navedena dokumenta prije nego što prođe fazu pred-selekcije. https://www.secure.europarl.europa.eu/…/placement.html

ROK ZA PRIJAVU:

15. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o uslovima i načinu prijavljivanja posjetite zvanični oglas za praksu na linku http://www.europarl.europa.eu/…/20150201PV…/Traineeships