Prijavite se za nagradu o integraciju Roma

Poziv za podnošenje prijava za petu nagradu EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj je otvoren do 15. marta 2023. Ovogodišnje izdanje nagrade posvećeno je dimenziji uključivanja Roma u digitalnu agendu i zelenu ekonomiju, koji predstavljaju nove mogućnosti za unapređenje položaja ugroženih Romkinja i Roma u regionu u budućnosti.

OBLAST:

ljudska prava

OPIS

Nagrada EU za integraciju Roma 2023. će promovisati privatne ili javne inicijative različitih relevantnih romskih i neromskih aktera – javnih institucija, privatnih kompanija i preduzeća, poslodavaca, nastavnika i organizacija civilnog društva – kako bi se poboljšala uloga Roma u implementaciji i ostvarivanju koristi od zelene ekonomije i digitalne agende.

Integracija Roma nastavlja da bude ključni prioritet u procesu proširenja EU i Evropska komisija je posvećena podršci i priznanju rada romskih i neromskih javnih institucija, privatnih kompanija, preduzeća (uključujući, ali ne ograničavajući se na, poslodavce i pojedince). kao što su nastavnici ili zdravstveni akteri i organizacije civilnog društva koje su pomogle i postigle značajan napredak, konkretne održive rezultate i pozitivne promjene.

Nagrada za 2023. takođe potvrđuje posvećenost EU da podrži i prizna rad na integraciji Roma. Rodna ravnopravnost i osnaživanje Romkinja u oblasti zapošljavanja je takođe važna dimenzija.
Dobitnici nagrada koji ispunjavaju uslove za finansijsku podršku dobiće novčanu nagradu od 7500 evra za prvu nagradu i 4500 za drugu nagradu. Svi nagrađeni će osvojiti studijsku posjetu Briselu. Svaki pobjednik će dobiti statuu kao simbol priznanja od strane EC DG NEAR i samog događaja. Svi nagrađeni će dobiti međunarodno priznanje kroz ceremoniju dodjele nagrade u Briselu, a dodatno će prisustvovati aktivnostima koje se sprovode u vrijeme dodjele. Studijska posjeta će uslijediti nakon ceremonije dodjele nagrada

USLOVI

Za nagradu se mogu prijaviti kandidati koji su: 

  • Dobri primjeri napora koji su doprineli zapošljavanju Roma i Romkinja;
  • Povećavaju održivost priznatih aktivnosti (kroz prepoznavanje njihovog značaja i kroz deljenje i razmenu informacija);
  • Povećaju uticaj inicijativa OCD i lokalnih aktivista u oblasti zapošljavanja Roma. 

Nagrađeni će biti uzor za osnaživanje i aktivno građanstvo, prema mladim ženama, kao i novi vodeći standardi u postizanju društvenog uticaja u ovoj oblasti.


NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti ispunjavanjem aplikacione forme koju mogu naći na sajtu i slanjem nje na mail Application_EU_Award_2023@raa.al ili slanjem aplikacione forme pismom na adresu Roma Active Albania – Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tirana, Albania.

ROK ZA PRIJAVU:

15.03.2023.

Detaljnije na:
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/call-applications-now-open-2023-eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkiye-2023-02-13_en