Prijavite se za nagradu o klimatskim promjenama

Nagrada za komunikaciju o klimatskim promjenama ,,Rebeka Balestra“ ima za cilj da prikaže i promoviše najkreativnije i najuticajnije ideje koje će povećati svijest javnosti o klimatskim promjenama i njihovim interakcijama sa društvom, ekonomijom, životnom sredinom i procesom kreiranja politike.

OBLAST:

klimatske promjene

OPIS

Finalisti i pobjednik nagrade za komunikaciju o klimatskim promjenama ,,Rebeka Balestra“ biće objavljeni tokom događaja na visokom nivou koji će se održati u jesen 2023. godine. Autor ili autori pobjedničkog tima imaće priliku da predstave svoj projekat i svoj rad na događaju i dobiće novčanu nagradu od 5 000 eura.

USLOVI

Konkurs je otvoren za sve pojedince, bez obzira na nacionalnost. Prihvatljive prijave moraju predstavljati projekte, inicijative i alate koji govore o klimatsskim promjenama kroz različite forme kao što su umjetnost, pozorište, videi, podkasti, muzika, fotografija, novinarstvo, igre, obrazovanje, vizuelizacija podataka, uređivački sadržaj i upotreba digitalnih kanala i alata. Naučni izvještaji i projekti izgradnje kapaciteta nijesu predviđeni kao pogodne forme prijave. Svi projekti, inicijative i alati moraju već biti dostupne javnosti. Projekti koji ne daju dokaze o svom postojanju putem linkova, materijala ili slika neće biti razmatrani. Podnosilac prijave može biti autor projekta/inicijative ili kontakt osoba za autorski tim. Autor je fizičko lice, udruženje ili organizacija koja je osmislila, kreirala ili dizajnirala prijavljeni projekat. Kada je potrebno ovlašćenje vlasnika intelektualne svojine, odgovornost je podnosioca zahtjeva da pribavi takvo ovlašćenje prije podnošenja konačnih materijala.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili, posjetite sajt:

https://opportunitydesk.org/2023/02/14/cmcc-climate-change-communication-award-rebecca-ballestra-2023/

ROK ZA PRIJAVU:                                                                    

15.06.2023.

Detaljnije na:

https://opportunitydesk.org/2023/02/14/cmcc-climate-change-communication-award-rebecca-ballestra-2023/