Prijavite se za ŠkArt rezident II

Škart poziva sve zainteresovane da se prijave za ŠkArt rezident II koji će se realizovati u periodu 23-30. jun u Tivtu. Program umjetničkih rezidencija 2023. se sastoji iz dva dijela: 

  • Program za angažovanu umjetnost i aktivizam (do 7 učesnika) 
  • Filmska radionica: kvir aktivizam i film (do 5 učesnika). Program obuhvata zajednička predavanja svih mentora programa na početku, za sve učesnike oba programa. 

OBLAST:

umjetnost

OPIS

Šta je angažovana umjetnost? Šta je društveni aktivizam, iz čega nastaje, i čemu vodi? Kako prepoznati društveni i politički problem, i kako naći kreativno rješenje i odgovor? Kako kreirati svoj rad na način da bude efektivan i vidljiv? Odgovore nudimo kroz teorijski i praktičan rad uz mentorsku podršku umjetnika i aktivista. Učesnici će kreirati i izvesti svoj angažovan rad tokom programa i imati punu mentorsku i finansijsku podršku zu realizaciji. 

U vremenu sveprisutnih digitalnih slika, kada su nam ekrani i audiovizuelni mediji dostupniji više nego ikada, u mogućnosti smo da govorimo njima, pripovijedamo pokretnim slikama. Na radionici ćemo se fokusirati na formu filmskog eseja kao aktivističkog gesta. Ukazaćemo na to kako eksperimentalnost u filmskoj umjetnosti pripada polju političkog djelovanja, posebno kada su tehnologije produkcije i recepcije filma podvedene pod radikalno drugačije odnose moći. Učesnici će kreirati svoj film te je potrebno da imaju sopstven telefon/ kameru (po želji).  

USLOVI

Kako biste se prijavili na program za angažovanu umjetnost i aktivizam potrebno je da budete mladi umjetnici i aktivisti, kao i studenti umjetničkih fakulteta, dok se za filmsku radionicu mogu prijaviti mladi umjetnici i studenti umjetničkih fakulteta.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da podnesete prijavu koja treba da sadrži kratku biografiju/CV, motivaciono pismo u kojem je potrebno obrazložiti okviran predlog rada, a za program filmskih radionica poznavanje/iskustvo/praksu u radu na filmu.
Prijave je potrebno poslati na: skart.udruzenje@gmail.com sa naznakom: PRIJAVA NA škART REZIDENT II

ROK ZA PRIJAVU:

15.06.2023. do 23:59:00

Detaljnije na:

https://skartskartskart.com/aktuelnosti/