mladiinfo

Prima traži učesnike za seminar u Strugi

NVO Prima traži pet učesnika za seminar „Borba protiv rodne nejednakosti kroz omladinski rad“ koji će se održati od prvog do osmog novembra u Strugi, Makedonija.


OBLAST:


rodna ravnopravnost, omladinski rad

OPIS


NVO Prima u saradnji sa NVO „Youth for Social Changes“ iz Albanije, organizuje partnerski projekat „Borba protiv rodne nejednakosti kroz omladinski rad“. Učestvuju mladi iz osam Evropskih zemalja, a finansiran je kroz Erasmus plus program. Troškove smještaja, obroka i radnih materijala pokriva organizator, a putni troškovi će biti pokriveni najviše do 180 eura.

USLOVI


Mogu se prijaviti svi mladi ljudi starosti od 25 i više godina. Neophodno je da zainteresovani dobro znaju engleski jezik i da su motivisani da se usavršavaju u toj oblasti.

NAČIN PRIJAVE
Prijavni formular možete preuzeti na sljedećem linku:

PRIJAVNI FORMULAR.

Popunjenu formu treba dostaviti na mejl adresu: nvoprima@yahoo.com.

ROK ZA PRIJAVU:
Peti oktobar 2017. godine do 17h.

VIŠE INFORMACIJA:
Prima traži učesnike za seminar u Strugi.