Prve stipendije na Ruth-u

Pozivaju se kandidati da se prijave za prve Ruth stipendije za Doktorske i Master studije na Rodos Univerzitetu u 2018.godini.
Školarina ima namjeru da podrži kandidate koji su zainteresovani za istraživanja o teškim socijalnim pitanjima.
Oblasti studija su:
Politika, sociologija, filozofija, antropologija, ekonomija, socijalna politika, studije o demokratiji, studije o razvoju, studije o medijima, ili studije u srodnim disciplinama sa jakim fokusom na socijalnu pravdu.
Rok za prijavu:21.07.2017
Detaljnije informacije o ovoj stipendiji mogu se naći na sajtu:
http://www.ru.ac.za/…/postgraduates/funding/internal/…