Radionice za mlade trenere u Istanbulu

Nacionalna turska agencija poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na radionici koja će se baviti edukacijom mladih trenera koji rade sa mladima. Ovaj događaj će se održati od 20. do 25. oktobra u Istanbulu, a namijenjen je svim mladim trenerima.

U okviru ovog programa učesnicima će biti objašnjene metode kako da na što efikasnije načine održe treninge koristeći obrazovne alate. Ovo je dio serije radionica sa opštim ciljem povećanja kvaliteta rada trenera sa mladima. Ovo treba postići razvojem kompetencija trenera omladine, posebno eksperimentisanjem, adaptacijom, dizajnom i kreiranjem edukativnih alata kao i poboljšanjem učešća učesnika (razvoj sposobnosti razmišljanja o sopstvenoj praksi, razvoj razmišljanja o individualnim procesima učenja i podržavanje youthpass procesa). U okviru ovog programa svim učesnicima će biti pokriveni troškovi učešća. Način prijavljivanja je onlajn, a svoje prijave aplikanti mogu poslati najkasnije do 10. septembra 2017. na sljedeću mejl adresu: tca@ua.gov.tr.