mladiinfo

Raise your voice konferencija u Ljubljani

SALTO South East Europe Resource Centre u saradnji sa EU-CoE Youth Partnership i Nacionalnim agencijama Austrije, Njemačke, Slovenije i Poljske organizuje konferenciju pod nazivom “Raise your voice for tomorrow’s Europe”, koja ima za cilj promovisanje evropske dimenzije u obrazovanju mladih u oblasti demokratskog građanstva i doprinosu priznavanju evropskog državljanstva.
Konferencija će se održati u Ljubljani u periodu od 13 do 16. novembra, a okupiće donosioce omladinske politike, omladinske radnike, predstavnike organizacija mladih i organizacija koje rade sa mladima i prosvjetne radnike.
Rok za prijavu: 17. septembar 2017. godine.
Dodatne informacije o konferenciji kao i način prijavljivanja možete pronaći na sledećem linku: