mladiinfo

Seminar o onlajn participaciji mladih u Berlinu

Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave za učešće na seminaru o omladinskoj eparticipaciji u Evropi koji će se pod nazivom ‘The Future is now’ održati 7. i 8. decembra 2017. u Berlinu.

U pitanju je završni događaj projekta ‘EUth – Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe’. Cilj je formirati, kroz saradnju javnog, neprofitnog i privatnog sektora, novu sinergiju, znanje i nova partnerstva za razvoj eParticipacije mladih Evropljana i tako ih uključiti u proces donošenja političkih odluka.

Tokom seminara biće predstavljena i završna verzija platforme OPIN, alatke za digitalnu participaciju, kreirane po mjeri mladih.

Učesnici seminara diskutovaće i o načinima povećanja stepena eParticipacije, iskustvima građanske participacije, na koji način inkorporirati nove komunikacione kanale u postojeće strukture donošenja odluka, kako kombinovati onlajn i oflajn metode. Na kraju će se formulisati preporuke za razvoj digitalnog učešća mladih.

Očekuje se prisustvo više od 100 predstavnika različitih sektora (omladinskih radnika i lidera, predstavnika građanskog sektora, istraživača i inovatora, eksperata, predstavnika privatnog sektora i javne administracije i ustanova sa lokalnog nivoa), a prisutni će biti i predstavnici konzorcijuma zaduženog za razvoj OPIN programa.

Dodatne informacije i smjernice o registraciji potražite na:

https://www.euthproject.eu/summit?fref=gc&dti=1280986168594259