Seminar u Prokuplju

Članovi i volonteri NVO Mladiinfo Montenegro: Emir Strujić, Armina Kadić i Aleksandar Vlahović učestvovali su na seminaru “Colours of Culture” koji je održan u Prokuplju.

30 učesnika iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Italije, Rumunije, Kosova, Portugala i Malte boravili su u Srbiji od 23. do 30. marta 2014. Glavna tema seminara bila je diskriminacija Roma, istorija romske populacije i njihov trenutni položaj u svim državama čiji su se predstavnici našli na seminaru. Učesnici su razmjenjivali znanja o svojim kulturama i tako doprinjeli podizanju svijesti o mulltikulturalizmu. Osim kroz radionice, mladi su imali priliku da i kroz zabavu predstave svoju i nauče više o drugim državama.