mladiinfo

Stažiranje u evropskom Odboru za ekonomska i socijalna pitanja

Dva puta godišnje Evropski odbor za ekonomska i socijalna pitanja nudi mogućnost obavljanja pripravničkog staža u trajanju od pet mjeseci diplomiranim studentima zemalja EU, i određenog broja zemalja van EU.

OBLAST:

Administracija

OPIS

Ovaj program stažiranja nudi mogućnost upoznavanja sa radom i aktivnostima Odbora za ekonomska i socijalna pitanja, i sticanja profesionalnih vještina u dinamičnom okruženju. Program počinje 16. februara i 16. septembra svake godine i odvija se u prostorijama Odbora u Briselu. Pripravnici primaju mjesečne nadoknade u iznosu od 1.176 eura.

USLOVI

Da bi se prijavio za ovaj pripravnički program, kandidat mora imati diplomu osnovnih studija, mora poznavati jedan službeni jezik EU i još jedan radni jezik EU, dakle francuski i engleski. Nakon pred-selekcije, od kandidata će se očekivati da prilože i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da ne posjeduju krivičnu istoriju, te uvjerenje o zdravstvenoj spremnosti za obavljanje zadatka.

NAČIN PRIJAVE

Prijava se popunjava elektronskim putem, na formularu dostupnom na linku.

ROK ZA PRIJAVU

30. septembar za proljećni ciklus i 31. mart za jesenji ciklus

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o ovom programu, uslovima prijavljivanja i neophodnim dokumentima, posjetite zvanični oglas Odbora za ekonomska i socijalna pitanja na linku.