Stažiranje za doktorske studente u Finskoj

Univerzitet Ujedinjenih Nacija nudi program stažiranja za studente doktorskih studija koji žele upotrijebiti kapacitete i resurse ove institucije za pisanje doktorske disertacije ili istraživački projekat.

OBLAST:

Ekonomija

OPIS

Studenti provode tri mjeseca na Univerzitetu nakon čega se očekuje njihov povratak na matičnu instituciju. Oni sarađuju sa Univerzitetom na nekom od istraživačkih projekata u obostranom interesu. Studenti imaju mogućnost pripreme seminara vezanog za njihov istraživački projekat te publikaciju rada u časopisima pod pokroviteljstvom institucije.

USLOVI

Kandidati moraju biti upisani na neki program doktorskih studija na temu ekonomija u razvoju. Kandidati se moraju tečno služiti engleskim jezikom u usmenoj i pisanoj formi i posjedovati dobre vještine analize i kvantitativnih istraživanja.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se vrše onlajn putem linka koji se aktivira mjesec dana prije isteka roka. Odabrani kandidati će biti obaviješteni putem mejla kojom prilikom moraju potvrditi učešće.

ROK ZA PRIJAVU:

31. mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za program se obično prijavljuje veliki broj kandidata zbog čega Univerzitet može primiti samo ograničen broj kandidata.

Više informacija na zvaničnom oglasu.