Stipendijaza esej „Platt Famili“

Stipendija porodice Platt za upis u 2017. godinu je otvoren. Da bi se prijavili, učesnici treba da napišu esej od najmanje 1.500 i maksimalno 5.000 riječi o temi: “Nekoliko američkih predsjednika, uključujući ideološke suprotnosti George V. Bush i Barack Obama, izjavili su da su se ili divili ili tražili inspiraciju iz života i vremena Abrahama Linkolna.

Šta je to o Lincolnu koji utiče na širok spektar političkih lidera? Koje lekcije iz Lincolnovog predsjedništva mogu biti korisne našem novom predsedniku? ”
Godina 2016. je označila 151. godišnjicu ubistva Abrahama Linkolna. Kako bi istorija Sjedinjenih Država, naročito u pogledu rekonstrukcije, bila drugačija ako je Lincoln živeo da završi svoj drugi mandat.
Ovaj konkurs za stipendiju nudi nagradu od 1500 dolara za prvu nagradu, nagradu od 750 dolara za drugu nagradu i 500 dolara za treće mesto.
Učesnici ovog takmičenja za stipendiju ne moraju biti američki državljani.
Rok za dostavljanje je 31. jul.
Da bi se prijavili, podnosioci prijava mogu dostaviti eseje putem e-pošte:
archives@akspl.org
Više informacija možete pogledati na sajtu:
http://www.thelincolnforum.org/scholarship-essay-contest