mladiinfo

Stipendije za inostrane studente na Univerzitetu Kvinslend

Univerzitet Kvinslend prihvata prijave za stipendije širom svijeta vezano za nauku u školskoj 2018/2019.

 

OBLAST

nauka

OPIS

Stipendije su dostupne izuzetnim studentima na programima univerziteta za redovne studente i postdiplomce.
Univerzitet Kvinslend je australijski istraživački fakultet koji je smješten u glavnom gradu Kvinslenda, a to je Brizbejn. Ovaj univerzitet je rangiran kao jedan od najboljih globalnih univerziteta.

USLOVI:

Da bi ste se kvalifikovali za međunarodnu stipendiju Univerziteta Kvinslend iz oblasti nauke, morate:
Imati otvorenu i potvrđenu ponudu od strane Univerziteta Kvinslend (sa kojom su se stekli svi uslovi prije zaključivanja datuma za prijavu).
Za diplomske programe, potrebno je da imate završenu srednju školu i da ste stekli prosječnu ocjenu koja odgovara Kvinslendovom trećestepenom nivou obrazovanja od minimum 96 bodova ili više.
Za postdipolomske programe, potrebno je da ste završili osnovne diplomske studije i stekli prosječnu ocjenu (GPA) od 6 ili više bodova na skali od 7.
Da niste tek započeli Vaše priznavanje kvalifikacija na Univerzitetu Kvinslend , bez obzira da li se radi samo o upoređivanju razlika u programima.
Da niste u isto vrijeme korisnik neke druge stipendije
Za korisnike pune stipendije: potrebno je da budete student koji je upisan na Univerzitetu Kvinslend puni program studija iz oblasti nauke.
Za napredne stipendije ( Advanced Standing Scholarship): da ste već student na Univerzitetu Kvinslend koji ima izvanredan prosjek/ocjene.
Da ispunjavate uslove za znanje egleskog jezika: Aplikanti moraju imati najmanje 6.5 bodova iz dijela koji se tiče govora, i najmanje 6.0 iz svake podoblasti koja je obuhvaćena međunarodnim sistemom testiranja iz engleskog jezika (IELTS) ili drugog odgovarajućeg testa.

NAČIN PRIJAVE

– Za obje vrste stipendija: – Ispunite i pokrenite proces prijave za inostranene studente i pošaljite je direktno univerzitetu ili preko Vašeg posrednika.
Potrebno je da dobijete identifikacioni broj od Univerziteta Kvinslend (UQ Student ID Number) i ponudu od strane fakulteta (ili privremenu ponudu u kojoj će biti navedeno da su svi uslovi ispunjeni do roka naznačenog za prijave.)
Popunite online obrazac koji se tiče međunarodnih stipendija iz oblasti nauke na Univerzitetu Kvinslend.
http://www.science.uq.edu.au/international-scholarships
https://scholarships.uq.edu.au/…/science-international

ROK ZA PRIJAVE

1.jun 2018.godine.

DETALJNIJE
http://www.science.uq.edu.au/international-scholarships