mladiinfo

Stipendije za istraživačke radove u Cullman centru

Njujorška javna biblioteka (New York Public Library – NYPL) dodjeljuje Cullman stipendije svim izvanrednim i talentovanim studentima i piscima. Program stipendiranja obuhvata studente, akademike, novinare i kreativne pisce koji imaju namjeru da svoja istraživanja sprovode u Cullman centru u Njujorku.

Pravo na prijavu imaju domaći i inostrani studenti koji moraju ispuniti određene uslove da bi ostvarili pravo na učešće u pomenutom stipendijskom programu. Kandidati moraju posjedovati prethodno stečenu relevantnu diplomu i sertifikate o naprednom nivou znanja engleskog jezika. Prijave se podnose elektronskim putem, popunjavanjem elektronskog aplikacionog obrasca. Pored navedenog, potrebno je dostaviti i prateću dokumentaciju koja podrazumijeva pismo odobrenja od strane inostrane akademske institucije (visokog obrazovanja), pismo odobrenja od strane međunarodnih savjetnika, QS svjetsku rang listu univerziteta i mjesto na kojem se univerzitet kandidata nalazi na istoj, zvaničnu englesku verziju. U okviru Cullman Centar programa, dodjeljuje se deset stipendija na godišnjem nivou u iznosu do 70,000 dolara uz koji stipendista dobija i sopstvenu kancelariju, računar i puni pristup fizičkim i elektronskim resursima kojima raspolaže NYPL. Od stipendista se očekuje da rade u Centru za vrijeme trajanja programa stipendiranja, koji traje od septembra do maja. Svaki učesnik mora razgovarati o tekućim radovima istraživanja sa ostalim saradnicima, a postoji mogućnost učestvovanja u drugim programima koje organizuje New York Public Library.

Krajnji rok za prijave je 29. septembar 2017. godine.

Za detaljnije informacije o programu, posjetite link: https://www.nypl.org/…/fellowships-at-the-cullman…