mladiinfo

Stipendije za master i doktorske studije

Univerzitet u Adelaideu, u okviru australijskog programa stipendiranja inostranih studenata (ASI), objavljuje konkurs za dodjelu stipendija za master i doktorske studije svim inostranim studentima.

 

OBLAST:

 iz bilo kojih oblasti Univerziteta u Adelaideu

OPIS

ASI dodjeljuje ograničen broj stipendija koje pokrivaju troškove školarine za dvogodišnji master i trogodišnji doktorski program studija, kao i troškove izdržavanja tokom trajanja istih. Univerzitet sadrži pet fakultetskih jedinica, a od dalje navedenih, studenti mogu izabrati one koje odgovaraju njihovim akademskim aspiracijama: Fakultet umjetnosti, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet zdravstvenih i medicinskih nauka, Fakultet za profesije i Prirodno-matematički fakultet.

USLOV

Pravo na prijavu imaju studenti iz svih zemalja, izuzev studenata koji potiču iz Australije i Novog Zelanda. Kandidati se moraju upisati na Univerzitet kao međunarodni studenti i zadržati taj status tokom trajanja studija. Da bi se prijavio, kandidat mora poslati zvaničnu prijavu za stipendiju i prijem na Univerzitet putem zvaničnog sistema za prijave te ustanove. Preporuka Univerziteta je da svaki kandidat dostavi svoju prijavu i potrebnu dokumentaciju mnogo prije naznačenog krajnjeg roka. Takođe, svaki kandidat mora imati diplomu ekvivalentnu australijskoj diplomi prvog reda (četvorogodišnje studije sa istraživačkim radom u posljednjoj godini), dok inostrani studenti moraju imati dokaze o naprednom znanju engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

O načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji za istu, možete saznati na: http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/.

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar u drugom i 30. april 2018. godine u trećem krugu.

Više inforamcija: Stipendije za master i doktorske studije