mladiinfo

Stipendije za masters studije u Švedskoj

Švedski univerziteti i institucije višeg obrazovanja raspisuju konkurs za stipendije koje omogućavaju studiranje na nekom od njihovih fakulteta.

OBLASTI:

Stipendije su dostupne za sve oblasti prirodnih i društvenih nauka.

OPIS

Program je namijenjen studentima koji imaju status redovnog studenta, a u okviru istog dodjeljuje se 180 stipendija. Stipendije pokrivaju troškove studiranja, života i osiguranja u iznosu od 9000 švedskih kruna na mjesečnom nivou. Dostupna je i jednokratna naknada za putne troškove u iznosu od 15000 švedskih kruna.

USLOVI:

Stipendije su namijenjene svim studentima koji se upisuju na master studije po redovnom nastavnom planu u trajanju od jedne godine, ali predviđaju i dvogodišnji program stipendiranja pod uslovom da student položi sve ispite u roku. Aplikanti moraju imati najmanje 3000 sati radnog iskustva kao i da posjeduju liderske sposobnosti.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku: Prijavni obrazac

ROK ZA PRIJAVU:

15. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na linku: Stipendije za masters studije u Švedskoj.