Stipendije za religijsku istoriju u Antverpenu

Fakultet umjetnosti dodjeljuje doktorske stipendije inostranim studentima na univerzitetu u Antverpenu, u oblasti religijske istorije.

OBLAST:

Religijska istorija

OPIS

Univerzitet u Antverpenu u Belgiji dodjeljuje doktorske stipendije u trajanju od dvije godine, sa mogućnošću produžetka na dvogodišnji period nakon pozitivne evaluacije. Stipendija se dodjeljuje u mjesečnom iznosu od 2.324 do 2.469 eura.

USLOVI

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– Master diploma u oblasti istorije, filologije i drugih srodnih oblasti humanističkih i društvenih nauka kao i da pokazuju interesovanje za religiju, kulturalnu ili socijalnu istoriju
– akademska dostignuća
– tečno znanje njemačkog jezika
– istraživačko iskustvo u austrijskim arhivama je dodatna prednost.
Akademski kvaliteti moraju ispunjavati uslove predviđene univerzitetskom politikom. Svi inostrani studenti se mogu prijaviti i od njih se očekuje saradnja i kreativnost.

NAČIN PRIJAVE

Aplikacije se podnose onlajn na sajtu: www.solliciteren.ua.

Aplikacija mora sadržati sljedeće informacije:
– biografija sa uvjerenjem o ocjenama sa bachelor i master studija
– motivaciono pismo
– kontakt informacije (imejl, broj telefona i ostale potrebne informacije)
– poglavlje magistarske teze
– prijedlog projekta jednu do dvije strane

ROK ZA PRIJAVU:

11. februar 2018. godine

Detaljnije na: University of Antwerp