mladiinfo

Otvoren konkurs “Uključi se digitalno” Telenor fondacije

Telenor fondacija objavila je šesti po redu konkurs za podršku društveno odgovornim projektima ,,Uključi se digitalno“ na koji se mogu prijaviti humanitarne i nevladine organizacije, institucije i fondacije registrovane u Crnoj Gori.

OBLAST:

obrazovanje, socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa, kultura i umjetnost i zaštita životne sredine

OPIS

Cilj konkursa je da podrži projekte fokusirane na realizaciju Cilja broj 10 (Smanjenje nejednakosti) kroz razvoj održivih digitalnih rješenja u četiri navedene oblasti i promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljem stvaranja sigurnijeg digitalnog okruženja kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.

Osim novčanih sredstava, podrška obuhvata i mogućnosti korišćenja potencijala osnovne djelatnosti Fondacije. Aplikanti čiji predlozi projekata budu odobreni biće pozvani da u užem krugu, u okviru petominutne prezentacije, predstave svoje projekte ekspertskoj komisiji.

Projekti bi trebalo da nude inovativna, digitalna rješenja usmjerena na smanjenje nejednakosti u društvu. Akcenat je na oblastima djelovanja Telenor fondacije, kao što su edukacija o bezbjednom korišćenju interneta, obrazovanje i socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa.

USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju sve humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacije registrovane u Crnoj Gori. Telenor fondacija, u skladu sa strategijom podršku, ne pruža podršku pojedincima, sportskim klubovima i sportskim organizacijama. Pri evaluaciji projekata, u razmatranje se uzimaju svi uključeni aspekti podrške kao i planirane aktivnosti.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: fondacija@telenor.me. Potrebno je preuzeti i popuniti prijavni obrazac.

Uz potrebne obrasce, obavezno je dostaviti potvrdu o registraciji organizacije. Prijava na konkurs podrazumijeva opis projektnih aktivnosti i predlog budžeta.

ROK ZA PRIJAVU:

1. decembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Telenor fondacija osnovana je u aprilu 2014. godine kao nevladina organizacija sa ciljem promocije i razvoja koncepta društvene odgovornosti u Crnoj Gori.

Detaljnije: Otvoren konkurs “Uključi se digitalno” Telenor fondacije.