mladiinfo

TWAS-ENEA istraživački program u Italiji

Svjetska akademija nauke (TWAS) i Nacionalna agencija za nove tehnologije (ENEA) objavljuju konkurs za postdoktorski istraživački program u Italiji za kandidate iz zemalja koje zaostaju u tehnološkom razvoju.

OBLAST:

fizika, tehnologija

OPIS

Svrha programa je unapređenje istraživačkih kapaciteta mladih i talentovanih naučnika. Stipendije se dodjeljuju na osnovu naučnih dostignuća i kvalifikacija.
Program traje 3-12 mjeseci, a ENEA će pokriti putne i životne troškove kandidata tokom boravka u Italiji.

USLOVI

Mogu se prijaviti međunarodni kandidati koji dolaze iz jedne od zemalja koje zaostaju u tehnološkom razvoju. Kandidati moraju ispuniti sljedeće uslove:

– kandidat ima završene doktorske studije, a prednost će imati kandidati koji su doktorirali u prethodnih pet godina

– kandidati su državljani neke od zemalja u razvoju i bave se istraživačkim radom u oblasti fizike i tehnološkog razvoja.

Kandidati koji se već bave istraživanjima u Italiji ne ostvaruju pravo na prijavu.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: exchanges@twas.org ili putem pošte na adresu TWAS sekreterijata. Sve prijave koje se dostavljaju elektronskim putem moraju sadržati skenirana i potpisana dokumenta (svaka strana) u prilogu poruke. Potrebno je dostaviti:

– popunjeni prijavni obrazac (preuzeti sa zvaničnog sajta programa)
– kopiju ID strane pasoša
– CV sa motivacionim pismom i planovima za budućnost po pitanju održivog razvoja zemlje iz koje kandidat dolazi
– cjelokupna lista publikacija
– dvije preporuke pojedinačno poslate TWAS komisiji od strane ocjenjivača koji su upoznati sa radom aplikanta.

Kandidati moraju obezbijediti dokaz da će se vratiti u matičnu zemlju po završetku programa.

ROK ZA PRIJAVU:

23. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Svjetska akademija nauke je međunarodna organizacija osnovana u Trstu 1983. godine. Organizacija je posvećena unapređenju nauke u zemljama u razvoju.

Detaljnije: TWAS-ENEA istraživački program u Italiji

Iz oblasti fizike preporučujemo i NCID postdoktorske stipendije na Michigan univerzitetu