mladiinfo

Učestvujte u SETSF trening kursu u Albaniji

U partnerstvu sa Centrom za razvoj socijalnog preduzetništva (CRSP) iz Bosne i Hercegovine, NVO Mladiinfo Montenegro (m!M) poziva omladinske radnike, lidere i edukatore da se prijave za učešće u trening kursu pod nazivom “Social Entrepreneurship: Take Step Forward” (SETSF) koji će se održati od 10. do 18. februara 2018. godine u Pogradecu, Albanija.

 

OBLAST:

 

socijalno preduzetništvo

 

OPIS

 

Cilj trening kursa “Social Entrepreneurship: Take Step Forward” jeste da se proširi znanje učesnika u oblasti preduzetničkog obrazovanja i razvoja njihovih kapaciteta kao omladinskih radnika i edukatora kako bi se obezbjedile kvalitetne aktivnosti u razvoju preduzetničkih nadležnosti mladih ljudi i podigla svijest o ciljnim grupama u oblasti socijalnog preduzetništva.

Trening će okupiti učesnike iz Rumunije, Italije, Španije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske, Albanije i Crne Gore. Tokom događaja, predstavnici svake zemlje će imati priliku da predstave svoju kulturu, istoriju i tradiciju ostalim učesnicima, pri čemu nijesu dozvoljene Power Point prezentacije ili YouTube video-spotovi.

Tri odabrana kandidata iz Crne Gore će imati obezbjeđen smještaj i hranu u hotelu Lake Park, a organizator će pokriti i troškove aktivnosti i putne troškove. Putni troškovi će se nadoknaditi putem bankarskog transfera, pod uslovom da je učesnik bio prisutan u svim aktivnostima, koristio ekonomične prevozne usluge i dostavio original karte, fakture i karte za ukrcavanje. Troškovi taksi prevoza i karte prve klase neće biti nadoknađeni.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju omladinski radnici, lideri i edukatori iz Crne Gore. Kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:

• kreiraju i sprovode obrazovne aktivnosti;
• rade na podizanju svijesti o socijalnom preduzetništvu u svojoj zemlji;
• imaju minimum 18 godina;
• spremni su da rade na CB aktivnostima u svojoj zemlji;
• imaju tečno znanje engleskog jezika.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem. Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju radnu biografiju na e-mail adresu: kontakt@mladiinfo.me.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

29. decembar 2017. godine do 15.00h

 

VIŠE INFORMACIJA

 

NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 30. marta 2011. godine u Crnoj Gori. Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih.

Detaljnije: kontakt@mladiinfo.me