Učestvujte u “Školi političkog aktivizma”

Pozivaju se pripadnici romske i egipćanske populacije iz Crne Gore da se prijave za učešće na “Školi političkog aktivizma” koja podrazumijeva pet radionica sa ekspertima iz te oblasti.

OBLAST:

politički aktivizam

OPIS

Škola podrazumijeva organizaciju pet radionica na kojima će polaznici učiti o politici kao fenomenu,
osnovnim pojmovima vezanim za politiku i politički život, te njenom uticaju na sve sfere društvenog
života. Predavači će biti eksperti sa iskustvom u ovoj oblasti.
Osim pomenutih radionica Škola podrazumijeva i organizaciju pet predavanja pod nazivom “Otvorene institucije” na kojima će polaznici imati prilike da se kroz predavanja predstavnika državnih institucija upoznaju sa funkcijama, nadležnostima i ulogom najviših grana izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Predviđeno je da u ove dvije aktivnosti bude uključeno 15 pripadnika/ca romske i egipćanske populacije, prednost će imati oni koji su aktivni u civilnom sektoru koji se bavi socijalnom inkluzijom Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

USLOVI 

Za učešće se mogu prijaviti pripadnici romske i egipćanske populacije.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili za učešće potrebno je da popunite formular.
https://docs.google.com/forms/d/1pQ8kTGVZ6KlU2vjaRPrnqn2qHDbQXila0bie6M0NBP8/viewform?edit
_requested=true

ROK ZA PRIJAVU:

20.02.2023. godine

Detaljnije na:
https://phirenamenca.me/?content=home&mod=news&tip=single&id=354&fbclid=IwAR3zvjyBLfvYD_s9