Univerzitet u Džeđangu nudi stipendije za oblast biomedicine

Univerzitet u Džeđangu u Kini, u saradnji sa Univerzitetom u Edinburgu nudi stipendije za osnovne studije iz oblasti biomedicine za sve studente.

OBLAST:

Biomedicina

OPIS

Program se odvija na zajednički osnovanom Internacionalnom istraživačkom institutu na kampusu u Džeđangu. U ponudi su dva smjera za osnovni nivo studija: Integrativne biomedicinske nauke, koji je multidisciplinarni program, kao i smjer Biomedicinska informatika. Na samom institutu ima mjesta za 30 studenata, a u ponudi su stipendije koje pokrivaju polovinu, ili cio iznos školarine. U prvom slučaju radi se o iznosu od 100.000 Juana (oko 12.690 Eura) za potrebe školarine, i džeparca u iznosu od 1400 Juana (oko 177 eura) mjesečno. U drugom slučaju, iznos je 200.000 Juana (oko 25.381 Eura) za potrebe školarine, 8000 Juana (oko 1000 Eura) za potrebe smještaja, i isti iznos džeparca.

USLOVI

Da bi se kvalifikovali za stipendiju, kandidati moraju biti starosti između 18 i 30 godina, ne smiju biti kineski državljani, moraju biti dobrog psiho-fizičkog zdravlja, te poštovati kineske zakone, univerzitetske propise, kinesku kulturu i navike. Očekuje se dobar uspjeh na prethodnom nivou obrazovanja i dobro poznavanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se prijavljuju elektronskim putem na veb sajtu univerziteta na linku http://zje.intl.zju.edu.cn/en/content/1012, ili putem mejla na adresu zje_apply@zju.edu.cn. Studenti popunjavaju aplikacionu formu, u koju dodaju motivaciono pismo, dva pisma preporuke, diplome i transkripte, te uvjerenje o poznavanju engleskog jezika.

ROK ZA PRIJAVU:

15. jun 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o načinu prijavljivanja, posjetite zvaničnu prezentaciju Univerziteta na linku http://iczu.zju.edu.cn/english/redir.php?catalog_id=16214