Univerzitet u Južnoj Kaliforniji traži pripravnika-programera

Institut za Informatiku na Univerzitetu u Južnoj Kaliforniji traži kandidata za plaćeni pripravnički staž u ljetnjem periodu, koji bi radio na nizu projekata u oblasti informatike, kompjuterske tehnologije i mašinstva.

OBLAST:

Informatika, kompjuterske tehnologije

OPIS

Pripravnički staž se organizuje isključivo u ljetnjem periodu, u izuzetno naprednom naučnom okruženju i atraktivnoj lokaciji u Južnoj Kaliforniji, gdje kandidat sarađuje sa profesorskim kadrom Departmana kompjuterskih nauka, ima priliku da se koristi naučnim materijalima, učestvuje u seminarima i stiče iskustvo u predavanju i savjetovanju. Glavni zadatak je učestvovanje u projektima iz oblasti inteligentnih sistema – generisanje mašinskih jezika, dešifrovanje, razvoj vještačke inteligencije u oblasti aktivnog, kreativnog i logičkog služenja računara prirodnim jezicima.

USLOVI

Akademsko obrazovanje u oblasti informatike i kompjuterskih tehnologija, vještačke inteligencije, te dobro programersko znanje.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se šalju na mejl nlsummer@isi.edu, sa naslovom “Application: <ime kandidata>”, uz priložen CV u pdf formatu, kao i motivaciono pismo u kojem je obrazloženo za koje projekte je kandidat zainteresovan. Kandidat takođe dostavlja i imena i mejl adrese referenci koji će poslati pismo preporuke u njegovo ime.

ROK ZA PRIJAVU:

22. januar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Više informacija o oglasu i predmetu istraživanja na zvaničnoj prezentaciji