,,Vidljivost omladinskog aktivizma u medijima”

Aktivna zona je započela realizaciju projekta ,,Mladi i mediji” kojim želi uticati na način izvještavanja medija o omladinskom aktivizmu u Crnoj Gori, kao i na poboljšanje komunikacije omladinskih aktivista/kinja sa medijima.

Ciljne grupe projekta su: mladi studenti novinarstva i vizuelnih umjestnosti, koordinatori omladinskih klubova/centara, volonterskih klubova, kao i omladinskih organizacija i mediji.

Organizovaće se obuka  za mlade aktiviste/kinje koji vode omladinske klubove/centre, volonterske klubove, savjete mladih i omladinske NVO, a o načinima komunikacije sa medijima – (pripremanje obavještenja za javnost, uspostavljanje kontakta sa medijima i saradnja, kao i promocija inicijativa putem društvenih mreža i drugih inovativnih kanala) Na obuci će učestvovati po najviše dva predstavnika/ce omladinskih klubova/centara, volonterskih klubova, savjeta mladih, omladinskih organizacija, a obuka će trajati jedan dan.

Prva obuka će se  organizovati u Budvi (16.07.2017.godine) za sljedeće gradove: Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Cetinje, Bar i Ulcinj. Druga obuka će se organizovati u Podgorici (19.07.2017.godine) za gradove centralne i sjeverne Crne Gore. Za sve učesnike/ce je obezbijeđeno osvježenje, ručak, kao i putni troškovi

Prijava za učešće na obukama se vrši putem online formulara: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSK6UUa3FXgh2yUmw3eDVKvgILz-rAsUH5YDO0rgwysZs-8A/viewform

Rok za prijavu za učešće na obuci je: subota, 15.07.2017.godine

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: info@aktivnazona.me ili putem telefona: 067 234 569.