Mladiinfo Montenegro

Volontirajte kao direktor za volonterski razvoj

Shine foundation, neprofitna organizacija sa sjedištem u Njujorku, SAD, raspisuje oglas za poziciju direktora za volonterski razvoj. Radi se o neplaćenom angažmanu.

Direktor za volonterski razvoj biće ogovoran za razvoj i primjenu strategije za zadržavanje volontera i radiće sa direktorom za regrutovanje volontera radi zadovoljenja volonterskih potreba.
Neke od glavnih obaveza direktora za volonterski razvoj su:
• da bude glavni kontakt i predvodnik u Shine foundation- u nakon što volonter počne sa radom
• da rukovodi dvogodišnjim sjednicama za nove volontere
• da vodi računa o dostupnosti volontera i volonterskoj bazi podataka (Volgistics)
• da upućuje volontera na slobodna mjesta na osnovu vještina i potreba
• da upravlja Volunteer Development sjednicama i ostalim teambuilding događajima radi omogućavanja saradnje između volontera
• da bilježi povratne informacije sa programa nakon završetka istih
• ostale dužnosti shodno mogućnostima- potrebama
Što se tiče rasporeda vremena direktora, potrebno je da provodi dva sata mjesečno na sastancima odbora i do pet sati nedeljno u koordinaciji volontera.
Da bi se prijavili, potrebno je poslati CV na mejl adresu koja je navedena na zvaničnoj stranici organizacije.
Rok za prijave je 29.09.2017. godine. Detaljnije informacije mogu se naći na: https://shine-foundation.org/.