Volontirajte na festivalu u Boliviji

Nevladina organizacija CADIP objavljuje poziv za program volontiranja na Tarabuco festivalu u Boliviji.

OBLAST:

Kultura

OPIS

U okviru programa aplikanti će učestvovati u svim aktivnostima organizacije. Svi koji budu dio programa biće dio velikog Tarabuco karnevala koji je Unesko proglasio za nematerijalno nasleđe čovečanstva zbog njegove originalnosti i autohtonog kulturnog značaja. Cilj je učiniti ovu autohtonu kulturu vidjivu u svijetu. U okviru programa volonteri će raditi na sljedećim aktivnostima:

• Promocija i rad na zastupljenosti festivala u medijima;
• Eko gađevinskim radovima na terenu;
• Obilaziti lokalitete i biti dio alternativnog turizma;
• Sakupljati recikčažni materijal otpatke koji se nakupe u toku festivala;
• Raditi na dokumentaciji događaja.

Aplikanti imaju priliku da budu dio programa od sedmog do 19. marta ove godine. Obezbijeđen je smještaj i podrška u snalaženju u tom lokalitetu.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji dobro poznaju engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu dostupnu na linku.

ROK ZA PRIJAVU:

7. mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija posjetite zvanični vebsajt organizacije CADIP putem linka.