mladiinfo

Woodrow Wilson stipendije za istraživačke radove

Woodrow Wilson međunarodni centar dodjeljuje rezidentne stipendije studentima širom svijeta. Budući stipendisti će imati priliku da sprovode nezavisna istraživanja u Americi o nacionalnim i / ili međunarodnim pitanjima koja se bave ključnim izazovima javne politike.

Stipendija je namijenjena inostranim studentima koji ispunjavaju dalje navedene kriterijume: imaju pasoš i mogućnost pribavljanja J-1 vize, posjeduju PhD diplomu, objavljene istraživačke radove nakon stečene doktorske disertacije, praktičari su ili kreatori politika sa ekvivalentnim stepenom profisionalnih dostignuća, imaju napredan nivo znanja engleskog jezika. Kandidati koji namjeravaju da se prijave moraju se registrovati na zvaničnom sajtu programa za stipendiranje (dolje naveden link) i zatim započeti proces prijave. Pri popunjavanju aplikacionih formulara, kandidati imaju opciju čuvanja podataka u svojoj prijavi, te je mogu dostaviti u bilo koje vrijeme do isteka roka. Budući stipendisti mogu očekivati novčane naknade, kao i naknade za troškove putovanja. Ukoliko supružnik i / ili djeca borave sa kandidatom tokom cijelog stipendijskog programa, program pokriva i njihove putne troškove. Pored stipendija i putnih nadoknada, Centar obezbjeđuje 75 posto od troškova zdravstvenog osiguranja za stipendiste i prateće članove porodice. Kroz međunarodno takmičenje, Centar nudi devetomjesečne rezidentne stipendije u cilju sprovođenja istraživanja kandidata u njihovim stručnim oblastima, dok su u interakciji sa kreatorima politike u Vašingtonu i zaposlenima Wilson Centra. Centar prihvata ne-zastupničke, politički relevantne prijedloge za stipendiju koji se bave ključnim izazovima politike sa kojima se suočavaju SAD i svijet.

Krajnji rok za prijave je 1. oktobar.
Za više informacija, posjetite: https://www.wilsoncenter.org/fellowship-application