Ljetnja škola o zapošljavanju i nejednakostima u Italiji

Evropski konzorcijum za sociološka istraživanja u saradnji sa Koledžom Karlo Alberto vas poziva da se prijavite za proljećnu školu u Torinu sa radnom temom “rad, zapošljavanje i nejednakost”.

OBLAST:

Rad i zapošljavanje

OPIS

Predmet interesovanja ove ljetnje škole je u načinu na koji promjene u strukturi raznih zanimanja, tržištu rada, i poslovnim odnosima utiču na različite socioekonomske grupe poput mladih, žena, radničku klasu i migranate. Limitiran broj doktorskih studenata i mladih istraživača učestvovaće u petodnevnim treninzima, uključujući predavanja, radionice i mogućnost da predstave svoje radove nekim od najznačajnijih stručnjaka u ovoj oblasti.

USLOVI

Škola je namijenjena doktorskim studentima i istraživačima.

NAČIN PRIJAVE

Kandidat šalje apstrakt svog rada ne duži od 500 stranica, kratki pregled svoje doktorske teze na tri stranice, kratak rezime, i šalje na mejl mito.school@unimi.it

ROK ZA PRIJAVU:

4. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija pročitajte oglas ljetnje škole na linku.