Projekti

Projekat „Aktivnošću do učešća“ finansijski je podržao fond za aktivno građanstvo. Projekat je imao za cilj podizanje svijesti o potrebi aktivnog učešća mladih u životu društva i iniciranje stvaranja Savjeta mladih u Nikšiću.

Projekat »Druga strana« realizovan je u partnerstvu sa NTV Montena, a podržan je od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekat se bavio prevencijom narkomanije kroz 5 edukativno-informativnih emisija.

Projekat »Učešćem do promjena« finansijski je podržao Centar za razvoj nevladinih organizacija kroz projekat “Aktivno učešće civilnog društva u razvoju Crne Gore”, koji finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projektom je podnijeta inicijativa za osnivanje Savjeta mladih u Nikšiću i  napisan Nacrt lokalnog akcionog plana za mlade za 2013. godinu.